Informacija

 

UAB ,,ANYKŠČIŲ VANDENYS“ VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

 

                                                                 Lasas.jpg


                                                                

Informacija apie atrankos išvadą dėl Anykščių rajono savivaldybės Troškūnų

miestelio nuotekų valymo įrenginių statybos poveikio aplinkai vertinimo
 

                  

                                                                   Lasas.jpg 

 

                          DĖL TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTO PATEIKIMO

        UAB Anykščių vandenys  pateikia vykdomo  pirkimo  Vandentiekio ir nuotekų tinklų statyba Anykščių mieste (Pušyno kvartalo sodų bendrijoje)  Techninės  specifikacijos projektą (prisegtas).

        Pasiūlymai ir pastabos, taip pat atsakymus  į juos dėl paskelbto Techninės specifikacijos projekto pateikiami  ne tik CVP IS priemonėmis, bet ir  faksu (8 381) 52 077, elektroniniu paštu anykvanduo@anyksciuvandenys.lt.

 

                                                                    Lasas.jpg

ANYKŠČIŲ MIESTO VARTOTOJAMS TIEKIAMO GERIAMO VANDENS  SAUGOS IR KOKYBĖS  RODIKLIAI  2016  METAIS PAGAL LIETUVOS  HIGIENOS NORMOS HN 24:2003 REIKALAVIMUS  

 

                                                                    Lasas.jpg

ANYKŠČIŲ RAJONO VARTOTOJAMS TIEKIAMO GERIAMO VANDENS  SAUGOS IR KOKYBĖS  RODIKLIAI  2016  METAIS PAGAL LIETUVOS  HIGIENOS NORMOS HN 24:2003 REIKALAVIMUS

 

                

Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai
Įmonės kodas: 154138664
A.s. LT927182100002467756
Tel. (8 381) 58 233
Faks. (8 381) 52 077
El.paštas: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

Anykščių rajono savivaldybė www.anyksciai.lt/