Apie mus

 

 

 

 

Gazele_2016.jpg 

 

                                                                  Lasas.jpg  

 

gazele.jpg
 

 

                                                                    Lasas.jpg

 

UAB „ANYKŠČIŲ VANDENYS” 2015 METŲ FINANSINĖ  ATSKAITOMYBĖ

 

Aiškinamasis raštas

Pinigų srautų ataskaita

Nuosavo kapitalo pokyčių ataskaita

Pelno (nuostolių) ataskaita

Balansas

2016 metų metinė veiklos ataskaita

Nepriklausomo auditoriaus išvada

Audito ataskaita

Auditoriaus išvada

 

 

                                                                    Lasas.jpg

 

     Darbuotojų atlyginimai

 

        UAB Anykščių vandenys darbuotojų atlyginimų vidurkiai 2016 m.

 

Darbuotojų grupės

Priskaičiuotas (bruto) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2016 m.

 Vadovaujantis personalas

 1943 Eur

 Administracijos darbuotojai

892 Eur

 Kiti darbuotojai

723 Eur

 

Liudiškių g. 28, LT-29126 Anykščiai
Įmonės kodas: 154138664
A.s. LT927182100002467756
Tel. (8 381) 58 233
Faks. (8 381) 52 077
El.paštas: anykvanduo@anyksciuvandenys.lt

Anykščių rajono savivaldybė www.anyksciai.lt/